Visi Aitvarai Dievai yra nepakartojami!

Aitvaras - Atvaras, Damavykas, Gausinėlis, Koklikas, Pūkis, Sparyžius, Spirūkas, Svitelis, Žaltvikšas, Žalviskas
lietuvių mitologijoje – pagoniškojo panteono dieviška būtybė, atmosferos, vandens, ypač debesų, saugotojas, turintis ryšį su žeme ir jos turtais. 
Tai materialines gėrybes nešanti būtybė.

Apie Mus

Pats aitvaro leidimas - niekuo neįpareigojantis,- tai tiesiog kaip laisvės pojūtis. Visai nebūtina tam ypatingai ruoštis – pasidarei ir skraidini. Nors,- jei pasigilint - kodėl žmonės pradėjo gaminti aitvarus ir juos leisti?

Galbūt tai instrumentas bendrauti, užmegsti ryšiui, parodyti pagarbą, ar pasiūsti prašymą ar palinkėjimą ? Sukūrei, paleidai ir ... Kaip dainą sudainuot ... Manau visi esame gamtos vaikai ...

 

ŽEAITIJOS METAI

KVIE?IAME !!!

 

Valstyb?s dienos, Liepos 6 aitvar? švent? ant Medv?galio kalno 

 

LAIM?S IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS ! 

RAUDONOJI KNYGA

Aitvar? paroda

2019 birželio 21 - liepos 28 d. Antakalnio g.86, Vilnius

Aitvar? švent? Palangoje


Aitvar? švent? Palangoje ! 
vieta: papl?dimys ( ? pietus nuo tilto ) 
laikas; birželio 1 d., šeštadienis, 12 - 18 val.

 

PROGRAMA:
aitvar? skraidinimai - parodom?j? aitvar? programa, aitvar?-v?liav? skrydžiai, v?jo papuošimai ir t.t.
aitvar? k?rybos dirbtuv?s - pad?sime pasigaminti nesud?tingos konstrukcijos, ilgalaiki? medžiag? aitvarus - vis? nor? ir svajoni? išpildymui;
aitvar? pilotavimo mokykla - aitvarininkai profesionalai mokys ?valdyti vis? tip?, konstrukcij? ir dydži? aitvarus;
16 val. aitvar? varžybos ir apdovanojimai - dalyvauja pa?i? pasigaminti aitvarai, ir visi kiti aitvarai - taip pat.

LAIM?S IR DANGAUS UŽTEKS VISIEMS ! 

V?j? festivalis

Geguž?s 11 d., šeštadien?, Dr?vernos uoste

V?J? FESTIVALIS 

 

Laiv? ir aitvar? paradas bei geras v?jas uosto sezono atidaryme! 

K V I E ? I A M E  

Aitvarai Ka?ergin?s žiede - to dar nebuvo !

Geguž?s 10 d., penktadien? Šeim? diena - veiksmas Danguje ir ant Žem?s ! 

Nemuno žiede Ka?ergin?je, Kauno raj. gaminsim ir kelsim aitvarus.

 

 www.seimudiena.lt 

Laim?s ir Dangaus užyeks visiems ! 

Piknikas sakur? parke su aitvarais

SEKU KOINOBORI 

Japoniška Vaik? švent? - aitvar? festivalis

 

Geguž?s 2 d., ketvirtadien?, 14 val. Sakur? parke Nemuno saloje Kaune

 

 

Norite renginio, pamokų, paruoštų aitvarų? 

Mūsų draugiška komanda jums padės

Susisiekite su mumis